Algemene voorwaarden Fysio Actio

Als je een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut je onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Wij streven ernaar om de behandeling direct te laten plaatsvinden na het onderzoek indien dit nodig en gewenst is. Soms kunnen wij dit niet garanderen, dan zullen wij er naar trachten op een zo kort mogelijke termijn de behandeling te laten plaatsvinden.

Graag vragen wij je aandacht voor het volgende:

1. Identificatie: Graag je legitimatiebewijs en verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.

2. Gedragsvoorwaarden: Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

3. (Chronische) vergoeding: Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie hier. Hiervoor komen vaak de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering of zijn deze (deels) voor eigen rekening. Fysiotherapie zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar vaak met een beperkt aantal behandelingen. Je fysiotherapeut kan je bij het eerste consult informeren over het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt. Als je over deze limiet komt, dien je de overige behandelingen zelf te betalen. Dit kan bij ons enkel door te pinnen direct na de behandeling. Fysio Actio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden.

4.  Keuze voor behandelaar: Je bent vrij in de keuze van fysiotherapeut. Wel hebben onze therapeuten hun eigen specialisaties. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of je een specifieke verwijzing hebt voor bijvoorbeeld manuele therapie, revalidatie fysiotherapie of handtherapie.
Soms kan het wenselijk zijn om te veranderen van therapeut, bijvoorbeeld wegens een specialisatie of bij overname in vakantieperiodes. Dit zal vooraf met je overlegd worden.

5.  Contact opnemen: Onze contactgegevens kun je vinden op onze website. Wij zijn niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen. Tijdens een behandeling trachten wij dit zo min mogelijk te doen, om de aandacht voor de cliënt te waarborgen. Je kunt dan onze voicemail inspreken en je telefoonnummer achterlaten, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.

6.  Afspraak verzetten / annuleren: Veranderingen van afspraken kun je telefonisch regelen via 0165-224611 of per e-mail via info@fysioactio.nl.

Indien je verhinderd bent, dien je tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als je dezelfde dag dat je de afspraak hebt afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij je in rekening te brengen.

7.  Oefenzaalgebruik: Bij het oefenen in de oefenzaal graag (sport) schoeisel gebruiken die je niet buiten gebruikt. Een handdoek is wenselijk bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij je de oefenmaterialen schoon te maken na gebruik.

8.  Rookverbod: In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

9. Privacy en AVG: Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de cliënt. De medewerkers van Fysio Actio gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels (volgens AVG).

10. KNGF: Fysio Actio is aangesloten bij de KNGF. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze beroepsgroep. Zie hier voor meer informatie.

11. Verzekering/ betaling: Cliënten dienen bij het eerste consult aan te geven waar zij verzekerd zijn en er wordt gevraagd of zij aanvullend verzekerd zijn. Fysio Actio heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wij dienen de declaratie direct bij je verzekering in, indien je aanvullend verzekerd bent en de vergoeding nog niet op is.
Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Indien niet betaald wordt door de cliënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan Fysio Actio incassomaatregelen treffen jegens de cliënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de cliënt.

12. Hygiëne: Onze therapeuten werken volgens strikte hygiëne maatregelen. Wij dragen de uiterste zorg voor o.a. handhygiëne en de schoonmaak en uitstraling van onze praktijkruimtes. Mocht je hierover op- of aanmerkingen hebben dan horen wij dit graag.
Het is wenselijk om een eigen handdoek/badlaken voor de behandeling mee te brengen.

13.  Klachtenregeling/ BIG registratie: Fysio Actio is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als registerfysiotherapeut geregistreerd. Ook zijn onze therapeuten vanzelfsprekend opgenomen in het kwaliteitsregister en hebben zij een geldige BIG registratie. Onze therapeuten volgen regelmatig scholing om up-to-date te blijven.
Mocht je desondanks toch niet tevreden zijn met jouw behandeling dan hopen wij dat je dit aan ons kenbaar wilt maken, zodat hier naar gehandeld kan worden.
Kom je er niet aan uit met je therapeut dan verwijzen wij je naar de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
Klik hier voor de ‘klachtenregeling’. Een brochure hierover vind je in de wachtruimte van onze praktijk.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande dan horen wij dat graag!
We wensen je een succesvolle behandeling!

Team Fysio Actio

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close