Fysiotherapie tijdens COVID-19

Uiteraard staan wij ook nu voor je klaar


Echter gaat deze periode gepaard met een aantal aanpassingen om ieders gezondheid te kunnen waarborgen.

Aanpassingen wegens het Corona virus

Wij hebben onze praktijkruimtes zodanig ingericht dat we veilige en verantwoorde zorg kunnen verlenen. We werken volgens een door onze beroepsgroep opgesteld stappenplan en vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM en VWS.
Wij vragen onze cliënten aandacht en zorg te dragen voor het volgende:

 • Maken van een afspraak: alléén telefonisch. Gelieve de praktijk niet betreden zonder afspraak. Zo kunnen wij op afstand samen met jou beoordelen of er een eventueel verhoogd risico is op het Corona virus en de aanpak bepalen.
 • Ziekteverschijnselen: gelieve telefonisch contact op te nemen indien je twijfel hebt met betrekking tot je gezondheid. Te denken valt aan verkoudheidsverschijnselen en/of verhoging/ koorts. Kom niet naar de praktijk. Er is altijd nog de mogelijkheid om in dit geval het consult om te zetten in een telefonisch/ video consult, zodat behandeling toch mogelijk is.
 • Draag een mondneusmasker binnen onze praktijk
 • Tijdelijk geen gebruik van het toilet te maken
 • Geen handen schudden, niezen/hoesten in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
 • Eigen badlaken mee te brengen indien behandeling op de behandelbank plaats vindt
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling de praktijk te betreden. Dit om onderling contact met andere cliënten zo weinig mogelijk te laten plaatsvinden.
 • Handen desinfecteren of wassen met water en zeep bij binnenkomst en bij vertrek
 • Kom alleen naar je afspraak (indien mogelijk)

Onze werkwijze

Wij hebben de volgende aanpassingen in onze praktijk doorgevoerd om zoveel mogelijk aan de 1,5 meter eis te voldoen:

 • Minimaal 1,5 meter afstand tussen de stoelen in de wachtruimte
 • Maximaal één cliënt (plus behandelaar) per oefenruimte
 • We trachten ernaar om de 1,5 meter eis zoveel mogelijk na te streven. Zoals het houden van passende afstand bij het intake gesprek en bij training in de oefenzaal. Bij een aantal van onze therapeutische handelingen is er echter geen mogelijkheid aan de 1,5 meter eis te voldoen.
 • Gebruik van mondneusmakers en eventueel wegwerphandschoenen: Wij dragen gedurende de gehele behandeling een mondneusmasker (van kwaliteit voor zorgverleners) en wij vragen onze cliënten dat ook te doen. Enkel tijdens (intensieve) training in de oefenzaal mag hiervan afgezien worden.
 • Desinfectie: Tussen de behandelingen door worden de contactoppervlakken (zoals deurklinken, stoelleuningen, oefenmaterialen en behandelbank) gedesinfecteerd.

Wij hopen op jullie medewerking en begrip in deze tijd, alleen zo kunnen wij samen met jou de veiligheid van onze zorg waarborgen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close