Update Corona crisis per 30 april 2020

Wij staan ook voor je klaar tijdens de uitbraak van het Corona virus

Vanavond (30 april 2020) heeft onze beroepsgroep eindelijk groen licht gekregen om de fysiotherapeutische zorg geleidelijk op te schalen. Wij zijn heel blij met dit goede nieuws, want wij kunnen weer gaan doen wat wij het liefste doen; zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft!
Natuurlijk gaat dit gepaard met een aantal aanpassingen om ieders gezondheid te kunnen waarborgen.

Aanpassingen omtrent het Corona virus

Wij hebben onze praktijkruimtes zodanig ingericht dat we veilige en verantwoorde zorg kunnen verlenen. We werken volgens een door onze beroepsgroep opgesteld stappenplan en vanzelf sprekend volgens de richtlijnen van het RIVM en VWS.
Wij vragen onze cliënten aandacht en zorg te dragen voor het volgende:

 • Maken van een afspraak: alléén telefonisch. Gelieve de praktijk niet betreden zonder afspraak. Zo kunnen wij op afstand samen met jou beoordelen of er een eventueel verhoogd risico is op het Corona virus en de aanpak bepalen.
 • Ziekteverschijnselen: gelieve telefonisch contact op te nemen indien je twijfels hebt met betrekking tot je gezondheid. Te denken valt aan verkoudheidsverschijnselen en/of verhoging/ koorts. Kom niet naar de praktijk. Er is altijd nog de mogelijkheid om in dit geval het consult om te zetten in een telefonisch/ video consult, zodat behandeling toch mogelijk is.
 • Tijdelijk geen gebruik van het toilet te maken
 • Geen handen schudden, niezen/hoesten in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes
 • Eigen badlaken mee te brengen indien behandeling op de behandelbank plaats vindt
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling de praktijk te betreden. Dit om onderling contact met andere cliënten zo weinig mogelijk te laten plaatsvinden.
 • Handen desinfecteren of wassen met water en zeep bij binnenkomst en bij vertrek
 • Kom alleen naar je afspraak (indien mogelijk)

Onze werkwijze

Wij hebben de volgende aanpassingen in onze praktijk doorgevoerd om zoveel mogelijk aan de 1,5 meter eis te voldoen:

 • Minimaal 1,5 meter afstand tussen de stoelen in de wachtruimte
 • Maximaal één cliënt (plus behandelaar) per oefenruimte
 • We trachten ernaar om de 1,5 meter eis zoveel mogelijk na te streven, zoals het houden van passende afstand bij het intake gesprek en bij training in de oefenzaal. We beperken het fysieke contact zoveel mogelijk. Indien dit niet mogelijk is bespreken we dit met je.
 • Gebruik van mondkapjes en handschoenen: indien we niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter eis (bijv. bij het doen van lichamelijk onderzoek of indien een hands-on behandeling noodzakelijk is) beschikken we over mondkapjes en handschoenen.
 • Desinfectie: Tussen de behandelingen door worden de contactoppervlakken (zoals deurklinken, stoelleuningen, oefenmaterialen en behandelbank) gedesinfecteerd.
 • Soms kan er voor gekozen worden om de fysieke contactmomenten te beperken; in overleg wordt dan (een deel van) de zorg op afstand gegeven – via telefonische of video consulten.

Wij hopen op jullie medewerking en begrip in deze tijd, alleen zo kunnen wij samen met jou de veiligheid van onze zorg waarborgen.

Zorg op afstand – E-health & videobellen


De zorgmarkt is aan het veranderen, technologie biedt steeds meer mogelijkheden.
Daarvan blijven we de komende tijd gebruik maken, indien je niet naar de praktijk kunt (of wilt) komen, maar toch onze hulp kunt gebruiken.
Veel van wat wij dagelijks in de praktijk doen is gericht op informeren en adviseren ten aanzien van de klachten. Ook oefentherapie is bij veel gezondheidsproblemen zeer effectief gebleken. Dit kunnen wij prima inzetten middels een consult op afstand.

Vergoeding telefonisch consult / video consult

Een telefonische zitting of video consult wordt vergoed op dezelfde wijze als een fysiotherapeutisch consult op de praktijk. Wij brengen dit alléén in rekening indien de afspraak op een overeengekomen tijdstip plaatsvind en je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Vragen of interesse?

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of wil je je aanmelden voor een fysiotherapeutisch consult?
Neem dan gerust contact met ons op via: 0165-224611 of stuur een mailtje naar info@fysioactio.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close