Manuele therapie

Wat is manuele therapie? 
 
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten. En anderzijds je houding en bewegingen verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.  

Het behandelprogramma van de manueel therapeut kan verder bestaan uit het geven van instructies, houdingsadviezen, oefentherapie en inzicht geven in gezond bewegen.  

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn/haar opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Er wordt ook bekeken of er misschien een andere reden is waardoor je klachten hebt of houdt. Bijvoorbeeld de functie van je spieren en controle over het bewegen, maar ook of er wellicht iets anders aan de hand is wat je klachten beïnvloedt, zoals aanhoudende ontregelende stress.  
 

Wat is een manipulatie?  
Een manipulatie van een gewricht is een korte snelle beweging die gepaard gaat met weinig kracht en soms een hoorbare en/of voelbare klik kan veroorzaken. Het is een techniek die bedoeld is om een bewegingsbeperking in de gewrichten van de wervelkolom of van de ledematen op te heffen. Er is echter geen sprake van het zogenaamde “rechtzetten” door “kraken” wat vaker wordt beweerd. 

Hoe gaat de manueel therapeut te werk? 

Screening 
Voor manuele therapie heb je geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Om te controleren of je aan het juiste adres bent of dat je toch beter langs de huisarts kunt gaan, voert de therapeut op de eerste afspraak een screening uit. Hij/zij stelt vragen en laat jou soms wat testen doen. 

Intake 
Tijdens de eerste afspraak vraagt de manueel therapeut naar je klachten. Daarna onderzoekt de manueel therapeut de spieren, gewrichten en zenuwen die te maken kunnen hebben met jouw klacht. Zo krijgt de manueel therapeut een goed beeld van je gezondheidsprobleem. 

Onderzoek 
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld wat de mogelijke oorzaken van je klachten zijn. Samen met jou beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. 

Behandeling 
Hij/zij bespreekt de aanpak voor de verdere behandeling en wat je kunt verwachten. Zo heb je meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg. Mensen die met klachten bij een manueel therapeut zijn geweest voelen vaak direct een verandering: de pijn is minder en ze kunnen soepeler of beter bewegen. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, oefeningen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.  

Manuele therapie kan ook ingezet worden als aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling, bijvoorbeeld wanneer het resultaat met alleen fysiotherapie niet optimaal is.

Wat kan manuele therapie voor jou betekenen? 
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. 

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen: 

  • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom. 
  • Nek-en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen. 
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen. 
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn. 
  • Duizeligheid bij het bewegen van de nek. 
  • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten. 
  • Bekken- en heupklachten. 

Mocht je twijfelen of manuele therapie geschikt is voor jou, vraag het ons. Herken je de eerder genoemde klachten? Blijf er dan niet mee lopen en maak vandaag nog een afspraak, wij helpen je graag!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close