Tarieven en Vergoedingen

Tarieven:
Wij hanteren de volgende tarieven voor onze behandelingen:
– Fysiotherapeutische behandeling (code 1000) € 35
– Manueel therapeutische behandeling (code 1200) € 45
– Handtherapie (code 1000) € 35
– Toeslag voor aan huis behandeling (code 1001) € 15
– Eigen bijdrage voor (kinesio)taping – per meter € 4
– Intake en onderzoek na screening (zonder verwijzing) (code 1864) € 46
– Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 46

Gelieve ons tijdig te informeren mocht je niet in de gelegenheid zijn om de behandeling na te komen, meer dan 24 uur van tevoren kunnen wij vaak nog een alternatieve afspraak aanbieden.
Per niet nagekomen of te laat afgemelde behandeling (minder dan 24 uur vooraf) zijn wij genoodzaakt de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Vergoedingen
De vergoeding voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Kom je er niet aan uit, vraag het ons, wij kunnen binnen enkele minuten zien hoe je verzekerd bent en waar je recht op hebt.
Het merendeel fysiotherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering.

Contracten
Wij hebben contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars (met uitzondering van CZ Just).
Dit betekent dat je (indien je een aanvullende verzekering hebt afgesloten) de behandelingen volledig vergoed krijgt en wij deze direct bij de zorgverzekeraar in kunnen dienen.

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar
De eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders (mits zij deze hebben afgesloten). In het geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Vergoeding voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Bij ‘chronische aandoeningen’ (zie onder lijst chronische aandoeningen) wordt pas vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet.
Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in je polisvoorwaarden of vraag het na bij de zorgverzekeraar.
Bij aandoeningen die levenslang zijn worden de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Indien er geen aanvullende verzekering aanwezig is of de vergoeding is op voor het betreffende verzekeringsjaar dan zijn de bovenstaande tarieven van toepassing.

Vergoeding bij heup- of knieartrose
Er worden maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fysiotherapie per 12 maanden vergoed vanuit de basisverzekering (bij verwijzing van een arts). Indien nodig kan daarna vergoeding plaatsvinden uit de aanvullende verzekering (indien aanwezig).

Eigen risico
Het is belangrijk om je te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysiotherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysiotherapie.

Nieuwe verzekeringspolis
Aan het einde van het jaar krijg je je nieuwe verzekeringspolis toegestuurd door je zorgverzekeraar, lees deze goed door en bekijk wat de veranderingen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. Wanneer je dit jaar recht hebt op bijvoorbeeld 12 behandelingen, is het niet vanzelfsprekend zo dat dat voor het jaar er op ook geldt.

Voor meer informatie over vergoedingen kun je kijken op zorgvergoeding of vraag het aan ons.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close